Gružansko jezero, Kragujevac

0
106

Nastalo je pregrađivanjem reke Gruže, koja je i glavna pritoka jezera. Udaljeno je od Kragujevca dvadesetak kilometara.
Jezero je bogato šaranom, štukom, somom, babuškom i bandarom. Ulovljeni primerci soma dostizali su težinu i preko 50 kilograma.